top of page

Acerca de

Opendeur Ambrozijn (7) - Jarno, bloemkool, oogst_edited.jpg

Ons veld, onze visie

Ons bedrijf in Pittem beslaat een flinke 4ha, met 1ha serres. Vrij groot, en toch ziet het er kleinschalig en divers uit. 40 verschillende teelten, verschillende plantingen en zaaiingen, het jaar rond. Het is een komen en gaan van vormen en kleuren. Blad en wortel, vrucht en stengel. Successen en tegenslagen. Altijd en alles in verandering, net als het leven zelf.

Ik kweek niet enkel voedsel. We voorzien zuivere voeding, geladen met energie. Die energie leert je niets anders nodig te hebben dan puurheid en liefde.

Op onze akkers en in onze serres kweken we groenten, kruiden en aardbeien. Meer dan 40 verschillende soorten, in een lopend aanbod. We telen de groentes wanneer ze het best groeien, en kunnen hun oogstperiodes vervroegen of verlaten met onze serres. We verwarmen niet en gebruiken zeker geen chemicaliën om schimmels e.d. te weren. Onze producten zijn dus ecologisch en altijd 'van het seizoen'.

Onder onze voeten ligt de stevige leembodem die zo kenmerkend is voor de groenteteelt rond Roeselare. In het licht glooiende landschap zijn we begonnen met de aanplant van heggen, houtkanten en okkernoten als laanbomen.

Leven in de bodem

Enkele jaren geleden was deze boerderij een gangbare peterseliekwekerij. Momenteel schakelen we de gronden om naar de biologische productiemethode. 
Deze periode is nodig om de bodem te laten bekomen van de aangewende chemie. Het bodemleven kan zich herstellen, net als alle andere facetten van de bodem: structuur, waterhuishouding, mineralen, doorlaatbaarheid, stevigheid, weerbaarheid…
Hoe meer de bodem in zijn eigen kracht komt, lees gezond en zelfregulerend, hoe krachtiger de planten erop en hoe meer ze je voeden.

 

Kleinschalige landbouw

Als gedreven groenteteler, sterk in machines, ben ik  evenzeer een strijder voor kleinschalige landbouw.
Dat is landbouw op mensenmaat, voor en door mensen. Machines kunnen het werk verlichten, maar mogen het niet overnemen. In dat laatste geval krijg je groentes die enkel fysieke voeding leveren. Vruchten moeten enkele keren door handen gaan, om menselijke energie te krijgen.

In de natuur zie je vaak eindeloze landschappen van hetzelfde vegetatietype. Dat ziet er vaak eenzijdig uit, maar de vegetatie bestaat meestal uit een immense soortenlijst van planten, fungi, etc. Met onze enge groentelijst kunnen we op grote schaal nooit een dergelijk ecosysteem nabootsen. Kleine percelen, houtkanten, opgaande bomen, vruchtwisseling,... maar vooral mengteelten, dragen wel bij aan de natuur in ons landbouwlandschap.


Grote akkers met eenzelfde gewas zijn onnatuurlijk. Deze onbalans wil de natuur oplossen met de opruimers: plaaginsecten, schimmel- en bacterieaantastingen…. Deze monoculturen bestaan jammer genoeg ook in de bioloandbouw. Dit systeem drijft de boer naar die enkele toegelaten spuitmiddelen in bio. Ze zijn van natuurlijke oorsprong en minder schadelijk. Maar mijns inziens passen deze boeren de biowetgeving te nauw toe. Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen druist in tegen elke vorm van natuurlijke landbouw; ze vernietigen delen van het ecosysteem om productie en menselijke eisen te vrijwaren.

Mijn visie op landbouw vraagt ernaar om alle schepsels der natuur te aanvaarden. De onverwachte insecten brengen je een boodschap. Ze tonen je de onevenwichten van je manier van telen. Een goede boer leert eruit en is deze verschijnselen dankbaar.

DAGOOGST - JARNO CLAEYS-14_1500px.jpg

De onverwachte insecten brengen je een boodschap. Ze tonen je de onevenwichten van je manier van telen. Een goede boer leert eruit en is deze verschijnselen dankbaar.

Bioboer Jarno

Landbouw als levensles

Door afhankelijk te zijn van de landbouw of de natuur, leer je omgaan met de onvoorspelbaarheid en weerbarstigheid. Je kan niet anders dan tegenslagen ervaren, want een spuitmiddel achter de deur hebben we hier niet. Hoe meer je met natuurlijke producten werkt, hoe dichter je komt tot de natuur. Je aanvaardt en trekt lessen. Dit geld evengoed met mensen; strijden helpt niet. Elkaar vergeven en de wijsvinger terug naar jezelf keren is de enige manier. Zo wordt je één met de natuur en met jezelf.

 

Gezonde samenleving
Ik geloof in een gezonde samenleving waarin mensen elkaar helpen. Ik geloof niet in een maatschappij waarin diploma's waardevolle mensen scheiden van waardelozen. Waarin regels ervan uitgaan dat mensen gewetenloos zijn en geen verstand hebben om zich juist te gedragen. Waarin technologie ervoor zorgt dat de mens verder van zijn natuur en van de aarde leeft.  Waarin administratieve jobs in functie van andere jobs ons een schijnbaar gevoel van nut geven, maar burn-outs veroorzaken. Waarin het hoogst belangrijk is om de illusie van een groeiende economie staande te houden. Ik switchte van bio-ingenieur naar bioboer, omdat ik net niet geloof in jobs die ontstaan zijn sinds die idee van economische groei. Met zo’n job verrijk je slechts de rijken op aarde.

Ik wil me bezighouden met essentiële jobs, die mensen vooruit helpen, zodat er tijd is voor cultuur en persoonlijke groei.

Daarom ben ik boer...

Meer van m'n gedachten lezen?

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!

Bedankt voor het abonneren!

bottom of page